Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Terapiatyöskentelyn kuvaus

ToinenTapa yrityksen tarjoamassa terapiassa työtapa on salliva. Psykoterapian teoreettinen viitekehys perustuu ajattelua ohjaavaan jäsennykseen sekä ratkaisukeskeisyydestä, psykoanalyyttisestä että kognitiiviskäyttäytymis-tieteellisestä tutkimuksesta.Lähestymistapa pohjaa asiakas- ja voimavara-keskeiseen ajattelutapaan tarjota keskusteluapua erilaisiin elämäntilanteisiin ja kriiseihin, joihin asiakas kokee tarvitsevansa ulkopuolista apua. Istunnoissa tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan ongelman tai haitallisen käyttäytymisen korjaantumiseksi tai tavoitteiden saavuttamiseksi. Työtapaan voidaan liittää myös muista työmuodoista lainattuja ideoita, kuten kognitiivisen terapian harjoituksia, narratiivisen terapian ulkoistamista, NLP-tekniikoita, tarinoita, paradoksaalisia kotitehtäviä, sopimuksia jne.

Terapiaan voit tulla lähetteellä, vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai itsemaksavana.

Lisäksi ToinenTapa toimii PSOP palveluntuottajana neuvonta- ja terapiapalveluissa Tampereen kaupungin perheneuvolan palveluseteliasiakkaille.  Työskentelyä toteutetaan yksilö-, pari- ja perheterapian muodossa.