Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Työnohjauspalvelut

Työnohjaus on ohjattavan oman henkilökohtaisen kasvun, voimavarojen ja identiteetin tutkimista työstä nousseiden kysymysten pohjalta suhteessa työyhteisön tovereihin tai asiakkaisiin. Kyse on työhön liittyvien tunteiden jakamisesta ja oman toiminnan tutkimisesta yhdessä työparin/ryhmän/työnohjaajan kanssa.

ToinenTapa tarjoaa yksilötyönohjausta, työnohjausta työpareille sekä samasta ammattiryhmästä oleville pienryhmille. Työnohjausta myös sosiaali- ja terveysalalla toimiville itsenäisille ammatinharjoittajille.

Työnohjauksen tavoitteet, kesto, työskentelytapa ja kokoontumiseen sopiva tila neuvotellaan ensimmäisellä tapaamiskerralla joustavasti yhdessä tilaajan ja ohjattavien kanssa.