Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

KELA:n kuntoutuspsykoterapia

Kela tukee työ- tai opiskelukyvyn ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi tähtäävää kuntouttavaa psykoterapiaa 16-67 - vuotiaalle henkilölle, kun työ- tai opiskelukyky on heikentynyt mielenterveyden häiriön vuoksi. Kuntoutuspsykoterapiaa voivat saada yksilöt, perheet, parit ja ryhmät. 

Parisuhdeterapiaan riittää psykiatrilta saatu B-lausunto vain toiselle puolisoista. Muun muassa masennuksen hoidossa on päästy hyviin tuloksiin parisuhdeterapialla. 

Kuntoutuspsykoterapiaa voivat antaa ne psykoterapeutit, joilla on Valviran (www.valvira.fi) hyväksymä vähintään ET-tasoinen (erityistaso), nimikesuojattu psykoterapeuttikoulutus.Psykoterapeutin pitää olla myös hyväksytty Kelan palveluntuottajarekisteriin.  

Lähde: http://www.kela.fi

Perheterapia ja perhe- ja vanhempainohjaus

Perhe-elämän haasteisiin on kannattavaa hankkia ulkopuolista apua. Perheterapeutilta saa tukea ja ohjeita esim. vanhemmuuteen, kasvatukseen, arjessa jaksamiseen, parisuhteen ongelmiin, perheen sisäiseen kommunikointiin ja muutoksiin sopeutumiseen.

Perheohjaus on matalan kynnyksen apua lapsiperheiden vanhemmille ja pariskunnille. Perheohjaukseen ei tarvita lähetettä ja sitä suositellaan kaikille tilanteissa, jolloin perheen arki on kuormittavaa esim. työelämän paineiden tai lapsen erityistarpeiden vuoksi. Vanhempainohjausta kannattaa käyttää esim. tilanteissa, joissa lapsella on neuropsykiatrisia oireita tai lapsen ja vanhemman välisessä kiintymyssuhteessa on haasteita ja omat keinot tuntuvat riittämättömiltä.